USŁUGI LABORATORYJNE

Firma TRICOMED SA oferuje następujące usługi w zakresie prowadzenia badań wyrobów medycznych, higienicznych, kosmetycznych, włókienniczych itp., materiałów przeznaczonych do ich produkcji oraz systemów opakowaniowych:

  • badania przyspieszonego starzenia – prowadzone zgodnie z wymaganiami amerykańskiej normy ASTM 1980-07 w komorze klimatycznej HPP 749 firmy Memmert (wymiary przestrzeni badawczej: 104 x 120 x 60 cm, zakres temperatur badawczych: 5 ÷ 70°C, zakres wilgotności badawczych: 10 ÷ 90 %),
  • badania chemiczne –m.in. pH, utlenialność nadmanganianowa, absorbancja w UV, zawartość jonów, ekstrakcja w rozpuszczalnikach organicznych oraz w wodzie – prowadzone zgodnie z polskimi i europejskimi wymaganiami normatywnymi,
  • badania fizyczne – m.in. wytrzymałościowe, właściwości sprężyste, adhezyjne, zdolność do dopasowania wyrobów, masa liniowa oraz powierzchniowa, wymiary – prowadzone zgodnie z polskimi i europejskimi wymaganiami normatywnymi.

W celu poznania szczegółów oferty oraz jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Kontroli Jakości  tel.  42 689 65 34.

Firma TRICOMED SA oferuje także do sprzedaży wodę zdemineralizowaną. Woda ta pozbawiona jest zanieczyszczeń mikrobiologicznych, chemicznych i mechanicznych. Przeprowadzamy również badania klasy czystości pyłowej powietrza w pomieszczeniu. Badanie wykonywane jest zgodnie z procedurą określoną w normie PN-EN 14644-1 przy pomocy licznika cząstek Met One HHPC2+.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu 723 185 850 lub 0 42 689-65-27.