• Nagroda PCBC 2017

  • I Nagroda za najbardziej innowacyjny produkt prezentowany podczas III Targów Technicznych Wyrobów Włókienniczych w 2016 roku

  • Złoty medal MTP 2011 dla wyrobu Tromboguard

  • Polska Nagroda Innowacyjności 2013– wyróżnienie za innowacyjność i dbałość o sferę badawczo-rozwojową firmy przyznawana przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej.

  • Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego na rok 2013 w kategorii „Innowacyjność”. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane przedsiębiorcom z regionu łódzkiego.

  • Innowator 2012 dla firmy TRICOMED SA przyznany przez tygodnik WPROST za działalność innowacyjną w kategorii farmacja/medycyna.

  • Dyplom za innowacyjność dla wyrobu DALLOP NM przyznany w 2011 roku

  • Dyplom ‚Najbardziej innowacyjny produkt w Polsce’ przyznany przez PAN w 2010 roku.

  • Certyfikat ‚Innowacyjny wyrób’ przyznany produktowi Medisorb P Plus w 2012 roku.

  • Certyfikat innowacyjności przyznany firmie Tricomed w 2009 roku.