Władze firmy

Witold Sujka – Prezes Zarządu

Dane adresowe

TRICOMED SA

spółka produkcyjna
ul. Świętojańska 5/9
Łódź 93-493
Poland

KRS: 0000164122
Organ rejestrowy / ewidencyjny: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy
NIP: 7251017674
Wysokość kapitału zakładowego: 1 050 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 1 050 000 zł

Konto bankowe:
Santander Bank Polska SA
Nr konta: 50 1090 1304 0000 0001 0791 3050

 

 

 Telefony

+48 (42) 689 65 20

 

Biuro zarządu:

+48 42 689-65-22
sekretariat@tricomed.com

Dział handlowy:

+48 42 689-65-31
export@tricomed.com
+48 42 689-65-32
+48 42 689-65-33
sprzedaz@tricomed.com

Pracownia wyrobów uciskowych CODOPRESS

(umawianie wizyt oraz zamawianie opatrunków silikonowych CODOSIL):
+48 42 689 65 20 lub bezpośrednio do pracowni +48 42 684 78 21

Kadry:

+48 42 689-65-29
kadry1@tricomed.com

Dział Badawczo-Rozwojowy:

+48 42 689-65-37

Dział Kontroli Jakości:

+48 42 689 65 34

Główny e-mail

sekretariat@tricomed.com

Strona www

https://tricomed.pl/kontakt/

Komunikacja z akcjonariuszami

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń w celu odpowiedzi na moje zapytanie oraz dokumentacji w razie dalszego kontaktu zgodnie z Informacją o ochronie danych osobowych*

  ZGŁASZANIE NARUSZEŃ (tzw. WHISTLEBLOWING)

  Umożliwiamy zgłaszanie naruszeń prawa i regulacji wewnętrznych w poufny i bezpieczny sposób określony przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o sygnalistach).

  Wprowadzony w naszej firmie system zgłoszeń wewnętrznych jest istotnym elementem ładu korporacyjnego Grupy TZMO. Stanowi też instrument wspierający realizację polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, pomaga w kształtowaniu postaw etycznych i zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami i standardami Grupy TZMO.

  Jeśli chcesz zgłosić naruszenie to koniecznie zapoznaj się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych i Klauzulą informacyjną, w których znajdziesz odpowiedzi na szczegółowe pytania dot. m.in. zakresu ochrony osób zgłaszających naruszenie (tzw. sygnalistów), trybu dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń, poufności i bezpieczeństwa, reagowania na zgłoszenia, ochrony danych osobowych itp.

  Jak zgłosić nieprawidłowość?

  Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać co najmniej:

  • szczegółowy opis zdarzenia naruszającego prawo, regulacje wewnętrzne lub standardy etyczne;
  • wskazanie spółki Grupy TZMO i w miarę możliwości osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  • wskazanie miejsca, w którym doszło do naruszenia;
  • wskazanie sposobu, w jaki zgłaszający dowiedział się o naruszeniu;
  • dane osobowe zgłaszającego, chyba że zgłaszający dokonuje zgłoszenia anonimowo.

  Zgłoszenie wewnętrzne powinno być przekazane na piśmie, z wykorzystaniem jednej z następujących form komunikacji elektronicznej lub drogą pocztową:

  • wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego za pośrednictwem specjalnie opracowanej i zabezpieczonej aplikacji dla osób zgłaszających naruszenie dostępnej na stronie internetowej: www.tzmo-global.com/naruszenia
  • przesłanie wiadomości pocztą e-mail na adres: naruszenia.tricomed@tzmo-global.com
  • drogą pocztową, w kopercie z dopiskiem “ZGŁOSZENIE NARUSZENIA”, na adres: TRICOMED S.A., ul. Świętojańska 5/9, Łódź 93-493.