Pierwsze na świecie wszczepienie przepuklinowego implantu 3D

Polscy naukowcy w osobach prof. dr hab. n. med Macieja Śmietańskiego z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Krzysztofa Karbowskiego z Politechniki Krakowskiej oraz zespółu Spółki Tricomed SA z Łodzi (będącej częścią Grupy TZMO SA) posiadającej status Centrum Badawczo – Rozwojowego przygotowała i opracowała innowacyjny wyrób medyczny – zaawansowany polipropylenowy implant Optomesh 3D ILAM, wykorzystywany do zaopatrywania przepuklin, dostosowany do indywidualnego pacjenta.

 

Prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański dokona pierwszego na świecie wszczepienia spersonalizowanego – dostosowanego implantu herniologicznego Optomesh 3D ILAM (Inguinal Laparoskopic Anatomical Mesh) w Szpitalu Specjalistycznym Matopat w Toruniu.

 

Zabieg odbędzie się podczas przedkongresowych (Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 15-18.09.2021) Warsztatów Przepuklinowych w dniu 14 września 2021.

 

Nowatorstwo i wyjątkowy charakter tego zabiegu opiera się przede wszystkim na tym, że do tej pory na świecie nie przeprowadzono zaopatrzenia przepukliny pachwinowej przestrzennym implantem chirurgicznym specjalnie przygotowanym dla konkretnego pacjenta na podstawie zdjęć z badania tomografii komputerowej.

Więcej informacji na stronie PIERWSZA NA ŚWIECIE