Nowy projekt badawczy: „Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania”

funduszeefrr

Projekt zatytułowany „Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania” obejmuje opracowanie innowacyjnych na skalę światową opatrunków, których zadaniem będzie zabezpieczanie silnie krwawiących urazów trwałych.

W ramach projektu będą prowadzone prace mające na celu opracowanie czterech wyrobów:

 – bandaż zintegrowany z opatrunkiem hemostatycznym i bakteriobójczym –  bandaż wykonany zostanie
z miękkiego, elastycznego materiału, o strukturze uniemożliwiającej samoskręcanie oraz samorozwijanie, natomiast opatrunek będzie posiadał warstwę chłonną wykonaną z materiałów resorbowalnych oraz substancje działające antybakteryjnie

– tampon z włókien resorbowalnych o właściwościach hemostatycznych przeznaczony do ran postrzałowych i kłutych, tampon zawierał będzie również substancję antybakteryjną oraz będzie resorbowalny


włóknina hemostatyczna i resorbowalna – włóknina bądź gaza będzie umieszczana bezpośrednio na krwawiącej ranie, powodując zatamowanie krwotoku w bardzo krótkim czasie


staza taktyczna – może być stosowana w przypadku silnie krwawiących ran, wykonana zostanie
z tworzywa sztucznego, a jej konstrukcja pozwoli na uzyskanie odpowiedniego stopnia ucisku.

Opracowane wyroby będą mogły stanowić integralną część wyposażenia w zakresie zabezpieczenia medycznego wojsk, cywilnej pomocy medycznej czy wyposażenia szpitali. Zasadniczym założeniem jest zahamowanie krwawienia w czasie kilku minut oraz ochrona rany i obszarów przyrannych przed kontaminacją drobnoustrojami.