TRICOMED SA

ul.Świętojańska 5/9 93-493 Łódź
NIP 725-10-17-674

KRS 0000164122 rejestracja w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki

Kapitał zakładowy: 1 050 000, -zł wpłacony w całości.

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK SA
Nr konta: 50 1090 1304 0000 0001 0791 3050

Biuro zarządu:

+48 42 689-65-22
biuro.zarzadu@tricomed.com

Dział handlowy:

+48 42 689-65-31
export@tricomed.com
+48 42 689-65-32
+48 42 689-65-33
sprzedaz@tricomed.com

Pracownia wyrobów uciskowych CODOPRESS

(umawianie wizyt oraz zamawianie opatrunków silikonowych CODOSIL):
+48 42 689 65 20 lub bezpośrednio do pracowni +48 42 684 78 21

Kadry:

+48 42 689-65-29
kadry1@tricomed.com

Dział Badawczo-Rozwojowy:

+48 42 689-65-37

 

 

Dział Kontroli Jakości:

+48 42 689 65 34